Hiperautomatyzacja i Artificial Intelligence w robotyzacji | część 1

Od kilku lat zajmuję się wspieraniem biznesu we wdrożeniach technologii ICT wspierających ich codzienną pracę. Jednym z tych rozwiązań jest robotyzacja procesów biznesowych, która w ostatnich latach rozwija się w tempie nie widzianym dawno na rynku IT. Wiele wskazuje na to, że nadal będzie się rozwijać i zmieniać oblicze wielu firm.

Gartner w swoim opracowaniu “ Predicts 2020: RPA Renaissance Driven by Morphing Offerings and Zeal for Operational Excellence” oraz w drugim raporcie “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020.” wskazuje robotyzację procesów biznesowych jako jeden z najważniejszych trendów technologicznych w najbliższym czasie. Robotyzacja jest uznana za część czegoś co Gartner nazywa hiperautomatyzacją.

Czym według Gartnera jest hiperautomatyzacja?

Jest to kombinacja narzędzi do szeroko pojętej automatyzacji z różnymi systemami wykorzystującymi sztuczną inteligencję (uczenie maszynowe). W zestawie rozwiązań do hiperautomatyzacji obok narzędzi do robotyzacji są inteligentne pakiety do zarządzania procesami biznesowymi (iBPMSs intelligent business process management suites), rozwiązania iPaaS ( integration platform as a service) oraz systemy zarządzania decyzjami.

W którą stronę zmierza robotyzacja i jakie są przed nią problemy do rozwiązania?

Aby strategia hiperautomatyzacji powiodła się w przedsiębiorstwach wdrażających tego typu rozwiązania musi się wydarzyć kilka rzeczy. Jedną z nich jaką wskazuje Gartner jest to, że do 2023 roku 50% nowych skryptów dla robotów będzie generowana dynamicznie w tle, bazując na czynnościach codziennie wykonywanych przez pracowników firmy.

Czym się to różni od obecnie wykonywanej robotyzacji i jak to będzie działać?

Dzisiaj zbudowanie robota polega na nauczeniu go tego co robi pracownik przez dokładne wskazanie mu czynności jakie ma wykonywać krok po kroku. W zależności od narzędzia albo jest to programowane albo nagrywane zadań robota z poszczególnych czynności pracownika jakie wykonuje na systemie/systemach. Oznacza to tyle, że pracownik musi świadomie pokazywać robotowi co ma robić i w jaki sposób.

Taka robotyzacja jest najczęściej robotyzacją prostych nudnych, powtarzalnych czynności. Rzadko kiedy obejmuje całościowo proces biznesowy od początku do końca.