Robotyzacja Procesów Biznesowych

Robotyzacja Procesów Biznesowych (Robotic Process Automation) jest automatyzacją złożonych, rozbudowanych i powtarzalnych procesów biznesowych gdzie programowe roboty (nie fizyczne maszyny) zastępują ludzi przy ich realizacji. Korzyści to znaczące podniesienie efektywności organizacji oraz redukcja kosztów realizacji procesów biznesowych. Stosujemy sztuczną inteligencję, uwalniamy ludzi do bardziej kreatywnej pracy, zmniejszamy liczbę osób koniecznych do realizacji nudnych i powtarzalnych prac codziennej działalności firmy.

Robotyzacja Procesów Biznesowych oraz sztuczna inteligencja to rewolucja w digitalizacji przedsiębiorstw oraz administracji publicznej.

Doradztwo

 • Doradzamy jak strategicznie i organizacyjnie wdrożyć robotyzację w firmie.
 • Budujemy zespoły i dobieramy narzędzia do tworzenia i utrzymywania robotów.
 • Oceniamy organizację i wybieramy procesy do robotyzacji
 • Wdrażamy dobre praktyki budowania i utrzymywania robotów.
 • Wiemy jak przekonać CEO, CFO do robotyzacji procesów biznesowych

Realizacja

 • Realizujemy projekty wdrożenia robotyzacji w organizacji.
 • Tworzymy roboty według ustalonych procesów biznesowych.
 • Wdrażamy narzędzia służące do budowania i zarządzania robotami.
 • Dostarczamy usługę utrzymania zbudowanych robotów i dostosowywania ich do zmieniających się procesów i aplikacji.
 • Robotyzujemy procesy, których inni nie podejmują się zrobotyzować.
 • Opracowujemy Specyfikacje procesów na potrzeby realizacji robotów.
 • Uzupełniamy zespoły od robotyzacji działające u klienta.

Szkolenia

 • Dedykowane warsztaty dotyczące budowania i wdrażania robotyzacji w organizacji.
 • Uczymy jak usprawnić, wdrożyć czy wyszkolić ludzi w użytkowaniu rozwiązania lub usprawnienia. Zapewniamy wsparcie po zakończeniu projektu, np. w formie transferu wiedzy