Branże

Urzędy Miast

Urzędy Miast

Urzędy i inne polskie instytucje często borykają się z wykonywaniem powtarzalnych i monotonnych czynności. Wprowadzenie Robotyzacji Procesów Biznesowych do tych instytucji jest znacznym ułatwieniem dla kadry pracowniczej i przyczynia się do podniesienia poziomu cyfryzacji całej instytucji.

Branża spożywcza

Branża spożywcza

Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom branży spożywczej przygotowaliśmy szereg rozwiązań, które są w stanie znacznie podnieść wydajność pracy i odciążyć pracowników, umożliwiając im tym samym wykonywanie bardziej kreatywnych zadań.

Branża farmaceutyczna

Branża farmaceutyczna

W branży farmaceutycznej mnogość dokumentów i manualne ich przetwarzanie jest czasochłonne i naraża firmę na straty finansowe. Zastosowanie robotów ForProgress pozwoli na optymalizację procesów biznesowych, usunięcie ryzyka popełnienia błędu oraz redukcję kosztów w perspektywie całej firmy.

Branża leasingowa

Branża leasingowa

Branża leasingowa jest silnie oparta na relacjach, a jej priorytetem jest osobisty kontakt z klientem. Coraz istotniejsze jednak staje się uwalnianie ludzi od czynności powtarzalnych i zastępowanie ich robotami. Dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie jak najlepszej oferty do potrzeb klienta.

E-commerce

Branża E-commerce

Priorytetami dla branży e-commerce jest ograniczenie liczby wykonywanych operacji, prostota i całodobowa dostępność. Dzięki robotyzacji możliwe jest usprawnienie działań backoffice, redukcja liczby popełnianych błędów oraz całodobowe przetwarzanie dokumentów, co pozwala na przyspieszenie realizacji usługi i w efekcie – wzrost zadowolenia klientów.