Usługi

Robotyzacja procesów biznesowych

Oprogramowanie komputerowe, które wspiera pracowników w procesach wykonywanych w firmie. Dzięki robotom, czynności takie jak wprowadzanie zamówień do bazy, księgowanie faktur czy integrowanie danych mogą być wykonywane automatycznie generując dokładnie takie same wyniki, jak pracownik wykonujący tę pracę ręcznie.
Analiza biznesowa

Analiza biznesowa

Wieloletnie doświadczenie, pozyskane w projektach wytwarzania oprogramowania od etapu analizy po zarządzanie zmianami w wymaganiach, pozwala nam na świadczenie wsparcia w rozwiązywaniu problemów na styku Biznesu i IT.

Kontrola jakości

Zarządzanie jakością jest dla nas priorytetem zarówno w projektach wytwórczych jak i doradczych. Gwarancją jakości dostarczanych produktów jest ich realizacja z zastosowaniem dobrych praktyk, obowiązujących norm i standardów.
Kontrola jakości