Analiza biznesowa

Wiemy jak przełożyć potrzeby biznesowe na wymagania na oprogramowanie wspierające biznes.

Rozumiemy język biznesowy i potrafimy przetłumaczyć go na język programistów.

Skutecznie i efektywnie opisujemy wymagania na rozwiązania IT.

Efektywnie zarządzamy zmianami w wymaganiach.

Analiza biznesowa

Doradztwo

 • Budujemy działy / zespoły analityków biznesowych i systemowych w organizacji.
 • Uzgadniamy zasady współpracy analityków z pozostałymi zespołami w IT.
 • Podnosimy efektywność pracy analityków biznesowych.
 • Usprawniamy komunikację biznes-IT.
 • Wdrażamy metodyki i procesy.
 • Dostosowujemy narzędzia do potrzeb organizacji i procesów.
 • Wprowadzamy narzędzia i metody realizacji analizy wpływu.

Realizacja

 • Dostarczamy usługę analizy biznesowej i systemowej z pełnym przejęciem odpowiedzialności za powstałe produkty.
 • W imieniu klienta opisujemy potrzeby biznesowe i wynikające z nich wymagania na rozwiązanie informatyczne.
 • Opracowujemy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub Opisy Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiące integralną część postępowań przetargowych czy zapytań ofertowych.
 • Skutecznie komunikujemy biznes z dostawcami oprogramowania.
 • Zarządzamy zmianami w specyfikacji wymagań.
 • Uzupełniamy zespoły analityków klienta.

Szkolenia

 • Szkolimy kadrę z zakresu analizy biznesowej
 • Budujemy kompetencje wewnątrz zespołów projektowych
 • Wspieramy zespoły i dzielimy się wiedzą