Testy akceptacyjne

Testy akceptacyjne – zaplanowane działanie.

Testy akceptacyjne, zwane też testami UAT to ostatni etap, w którym weryfikowana jest poprawność realizacji funkcjonalności albo zmian w systemach informatycznych. Na podstawie otrzymanych wyników testów menedżerowie odpowiedzialni za rozwój systemów podejmują decyzję o wdrożeniu rozwiązania do produkcyjnego użytkowania.
Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu takich testów dla kilku branż. Zaplanujemy i przygotujemy je, a następnie wykonamy.  Klient otrzyma podsumowanie w formie raportu oraz zestaw uwag i rekomendacji pomocnych przy podjęciu decyzji o wdrożeniu.
Testy akceptacyjne możliwe są w zakresie:
 • testów funkcjonalnych (manualnych)
 • audytu testów wykonanych przez inne Zespoły
 • testów wydajnościowych, obciążeniowych, przeciążeniowych
 • holistycznej oceny użyteczności
 • testów bezpieczeństwa wykonanych przez specjalistów od bezpieczeństwa, posiadających certyfikaty, wymaganą wiedzę i doświadczenie.
Zadządzamy testami wykonywanymi przez Zespół Klienta lub w innej formule, od początku do końca organizujemy etap testowania w organizacji, analizując ryzyko, obszary będące w gestii interesariuszy projektu, dostępne zasoby.
Dzięki zarządzaniu testami Klient zyskuje m.in.:
 • poprawę efektywności testowania,
 • oszczędności czasu spędzonego nad testami,
 • krótsze czasy naprawy defektów,
 • większy zakres informacji w czasie rzeczywistym, w tym stan pokrycia wymagań testami,
 • poprawę komunikacji wśród osób testujących oraz zespołu testującego z innymi zespołami zaangażowanymi w projekt,
 • integrację narzędzi wspierających testy funkcjonalne i niefunkcjonalne
Dlaczego ForProgress?
Oferujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości Klientów, działamy elastycznie i ze zrozumieniem potrzeb biznesowych. Doradzamy i szkolimy, jesteśmy technologicznym partnerem w obszarze szeroko rozumianej kontroli jakości.

Kontakt z nami