RPA-1

Robotyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation) jest automatyzacją złożonych, rozbudowanych i powtarzalnych procesów biznesowych gdzie programowe roboty (nie fizyczne maszyny) zastępują ludzi przy ich realizacji. Korzyści to znaczące podniesienie efektywności organizacji oraz redukcja kosztów realizacji procesów biznesowych. Stosujemy sztuczną inteligencję, uwalniamy ludzi do bardziej kreatywnej pracy, zmniejszamy liczbę osób koniecznych do realizacji nudnych i powtarzalnych prac codziennej działalności firmy.

Robotyzacja procesów biznesowych oraz sztuczna inteligencja to rewolucja w digitalizacji przedsiębiorstw

 

Doradztwo

Doradzamy jak strategicznie i organizacyjnie wdrożyć robotyzację w firmie

Budujemy zespoły i dobieramy narzędzia do tworzenia i utrzymywania robotów

Oceniamy organizację i wybieramy procesy do robotyzacji

Wdrażamy dobre praktyki budowania i utrzymywania robotów

Wiemy jak przekonać CEO, CFO do robotyzacji procesów biznesowych

Realizacja

Realizujemy projekty wdrożenia robotyzacji w organizacji

Tworzymy roboty według ustalonych procesów biznesowych

Wdrażamy narzędzia służące do budowania i zarządzania robotami

Dostarczamy usługę utrzymania zbudowanych robotów i dostosowywania ich do zmieniających się procesów i aplikacji

Robotyzujemy procesy, których inni nie podejmują się zrobotyzować.

Opracowujemy Specyfikacje procesów na potrzeby realizacji robotów

Uzupełniamy zespoły od robotyzacji działające u klienta

Szkolenia

Dedykowane warsztaty dotyczące budowania i wdrażania robotyzacji w organizacji.

Jesteś zainteresowany takim warsztatem a dostosujemy jego zakres specjalnie do Twoich oczekiwań i potrzeb. Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów.