Centrum Kompetencji Robotyzacji Procesów Biznesowych

Jesteśmy jedną z niewielu firm w Europie, która oprócz budowania i utrzymywania robotów we własnym centrum kompetencji robotyzacji tworzy takie centra u klientów.
Dobór narzędzia i wdrożenie kompleksowego centrum usług Robotic Process Automation w organizacji nie jest prostym zagadnieniem. Nie jest to tylko przygotowanie środowiska produkcyjnego i testowego RPA, szkolenie personelu z zakresu budowania, utrzymywania i zarządzania robotami.
Trzeba pamiętać, że do tej pory w organizacji takiego centrum nie było. Powołujemy zatem nową komórkę organizacyjną, wyposażamy ją w technologię i dajemy im narzędzie do robienia czegoś co też nie było do tej pory robione w firmie. Niesie to za sobą wiele wyzwań, z jakimi musi poradzić sobie zarówno klient jak i firma budująca takie centrum.
Centrum_Kompetencji

Jakie korzyści biznesowe zostały osiągnięte:

 • Opracowana strategia wdrożenia, umiejscowienia i działania centrum robotyzacji procesów biznesowych na poziomie całej firmy. 
 • przeprowadzona analiza opłacalności budowy centrum robotyzacji. 
 • dobrana technologia robotyzacji do środowiska systemów informatycznych działających w firmie. 
 • zdefiniowane procesy postępowania wewnątrz centrum robotyzacji oraz współpracy centrum z innymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. 
 • opracowany zestaw dobrych praktyk wyboru i szacowania procesów biznesowych dedykowanych do robotyzacji. 
 • opracowane metody dokumentowania procesów biznesowych i robotów obsługujących procesy jakimi zajmuje się centrum. 
 • zrekrutowana i wyszkolona grupa ludzi zajmująca się procesami i robotyzacją.
 • zbudowane i uruchomione środowisko narzędziowe wraz z grupą wzorcowych robotów, dokumentów, procedur postępowania do wykorzystania w kolejnych latach działalności centrum

Jak wspieramy klientów przy budowaniu Centrum kompetencji robotyzacji?

Budując centrum kompetencji robotyzacji wspólnie z klientem pracujemy przede wszystkim nad:

 • Uzasadnieniem biznesowym stworzenia takiego centrum wewnątrz firmy. 
 • Opracowaniem strategii robotyzacji procesów biznesowych.
 • Umiejscowieniem centrum robotyzacji w organizacji.
 • Zdefiniowaniem procesów i procedur postępowania wewnątrz centrum i współpracy centrum robotyzacji z innymi jednostkami organizacyjnymi. Procesy i procedury definiujemy tak, aby były jak najbardziej efektywne w danym przedsiębiorstwie. 
 • Dobraniem technologii robotyzacji do środowiska systemowego firmy
 • Nauką pracowników analizowania procesów wskazanych do robotyzacji i kalkulowania opłacalności budowania robotów. 
 • Nauką optymalizacji procesów biznesowych przed zbudowaniem robotów
 • transferem wiedzy jak tworzyć, dokumentować i utrzymywać roboty aby były wsparciem biznesu i działały niezawodnie przez lata
Poza powyższymi działaniami ciągle wspieramy zespoły w modelu coachingowym i bodyleasingowym podczas tworzenia kolejnych robotów czy stosowaniu robotyzacji do nowych obszarów biznesowych i technologicznych.
Wdrożone przez nas centra robotyzacji w branży farmaceutycznej obsługują dzisiaj kilkadziesiąt spółek z grupy kapitałowej działających w całej Polsce lub kilkanaście oddziałów firmy międzynarodowej na całym świecie.