Centrum Kompetencji Robotyzacji Procesów Biznesowych

Jesteśmy jedną z niewielu firm w Europie, która oprócz budowania i utrzymywania robotów we własnym centrum kompetencji robotyzacji tworzy takie centra u klientów.
Dobór narzędzia i wdrożenie kompleksowego centrum usług Robotic Process Automation w organizacji nie jest prostym zagadnieniem. Nie jest to tylko przygotowanie środowiska produkcyjnego i testowego RPA, szkolenie personelu z zakresu budowania, utrzymywania i zarządzania robotami. Trzeba pamiętać, że do tej pory w organizacji takiego centrum nie było.
Powołujemy zatem nową komórkę organizacyjną, wyposażamy ją w technologię i dajemy narzędzie do robienia czegoś co też nie było do tej pory robione w firmie. Niesie to za sobą wiele wyzwań, z jakimi musi poradzić sobie zarówno klient jak i firma budująca takie centrum.
Centrum_Kompetencji

Jakie korzyści biznesowe zostają osiągnięte:

 • Opracowana strategia wdrożenia, umiejscowienia i działania centrum robotyzacji procesów biznesowych na poziomie całej firmy. 
 • przeprowadzona analiza opłacalności budowy centrum robotyzacji. 
 • dobrana technologia robotyzacji do środowiska systemów informatycznych działających w firmie. 
 • zdefiniowane procesy postępowania wewnątrz centrum robotyzacji oraz współpracy centrum z innymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. 
 • opracowany zestaw dobrych praktyk wyboru i szacowania procesów biznesowych dedykowanych do robotyzacji. 
 • opracowane metody dokumentowania procesów biznesowych i robotów obsługujących procesy jakimi zajmuje się centrum. 
 • zrekrutowana i wyszkolona grupa ludzi zajmująca się procesami i robotyzacją.
 • zbudowane i uruchomione środowisko narzędziowe wraz z grupą wzorcowych robotów, dokumentów, procedur postępowania do wykorzystania w kolejnych latach działalności centrum

Jak wspieramy klientów przy budowaniu Centrum kompetencji robotyzacji?

Budując centrum kompetencji robotyzacji wspólnie z klientem pracujemy przede wszystkim nad:

 • uzasadnieniem biznesowym stworzenia takiego centrum wewnątrz firmy, 
 • opracowaniem strategii robotyzacji procesów biznesowych,
 • umiejscowieniem centrum robotyzacji w organizacji,
 • zdefiniowaniem procesów i procedur postępowania wewnątrz centrum i współpracy centrum robotyzacji z innymi jednostkami organizacyjnymi. Procesy i procedury definiujemy tak, aby były jak najbardziej efektywne w danym przedsiębiorstwie. 
 • dobraniem technologii robotyzacji do środowiska systemowego firmy,
 • nauką pracowników w obszarze analizowania procesów wskazanych do robotyzacji i kalkulowania opłacalności budowania robotów, 
 • nauką optymalizacji procesów biznesowych przed zbudowaniem robotów,
 • transferem wiedzy: jak tworzyć, dokumentować i utrzymywać roboty aby były wsparciem biznesu i działały niezawodnie przez lata.
Poza powyższymi działaniami ciągle wspieramy zespoły w modelu coachingowym i body leasingowym podczas tworzenia kolejnych robotów czy stosowania robotyzacji w nowych obszarach biznesowych i technologicznych.
Wdrożone przez nas centra robotyzacji w branży farmaceutycznej obsługują dzisiaj kilkadziesiąt spółek z grupy kapitałowej działających w całej Polsce lub kilkanaście oddziałów firmy międzynarodowej na całym świecie.