ROBOTYZACJA VS. TESTOWANIE

Proponowane przez nas rozwiązania RPA są komercyjnymi narzędziami dedykowanymi do budowania robotów. To rozwiązania uznanych światowych dostawców, dokładnie testowane i sprawdzane przed ich komercyjnym udostępnieniem. Tym samym, nie wymagają one dedykowanego procesu testowania po stronie klienta.

Roboty przygotowywane z wykorzystaniem tej technologii mogą jednak wymagać sprawdzania poprawności działania po zmianach na środowiskach systemów, na których działają. Sprawdzenie poprawności działania robota, powinno być wykonywane podczas testów akceptacyjnych nowo wdrażanego systemu. Dzięki temu unikniemy problemów podczas zmian na produkcji, a tym samym zapewnimy ciągłość działania zrobotyzowanego procesu biznesowego.

Istnieje możliwość wykorzystania opracowanych robotów do realizacji testów akceptacyjnych, jednakże należy pamiętać o tym, że robot realizuje najczęściej podstawową ścieżkę przejścia przez proces i rozpatruje jedynie przypadek pozytywnych/poprawnych danych i zachowań systemu. Tworzenie robota, który przeprowadzi szereg testów funkcjonalnych dla nowej wersji systemu jest nieopłacalne zarówno czasowo jak i kosztowo. Istnieją dedykowane narzędzia do automatyzacji testów, takie jak Selenium WebDriver czy Test Complete – dedykowane do testowania, które w kontekście testów radzą sobie z tymi zadaniami znacznie lepiej i efektywniej. (czasowo i kosztowo)

Istnieje możliwość zastosowania dedykowanych narzędzi do automatyzacji testów dla potrzeb robotyzacji, jednakże należy pamiętać o kilku kwestiach:

  • Narzędzia do automatyzacji testów nie są zoptymalizowane wydajnościowo i niezawodnościowo do kilkumiesięcznego bezawaryjnego działania. Narzędzia te zazwyczaj zawieszają się lub przestają działać z niewiadomych przyczyn.
  • Narzędzia do automatyzacji testów zazwyczaj wymagają umiejętności programistycznych dla potrzeb stworzenia robota, co znacząco utrudnia wdrożenie robotyzacji u osób z biznesu.
  • Narzędzia do automatyzacji testów nie posiadają mechanizmów zarządzania farmą robotów, nadzorowania ich działania (np. automatycznego powielenia wykonania procesu po jego błędnym zakończeniu), raportowania wyników ilości realizacji procesów, wyliczania KPI itp. Funkcjonalności te są standardową możliwością narzędzi do RPA, a w przypadku narzędzi testowych wymaga to dopisania dodatkowych modułów.
  • Narzędzia testowe często zbudowane są dla jednej lub kilku technologii, co uniemożliwia ich zastosowanie przy procesach biznesowych realizowanych w różnych technologicznie systemach (np. proces zaczyna się na systemie SAP, w kolejnych czynnościach przechodzi przez aplikację WWW, następnie system grubego klienta napisany w JAVA, a kończy się wysłaniem maila z klienta Outlook). Narzędzia RPA są narzędziami stworzonymi do obsługi różnych technologii, dzięki czemu jednym narzędziem możemy zrobotyzować cały proces End to End.
  • Narzędzia RPA pozwalają na częściową robotyzację procesu działając w ścisłej interakcji z operatorem. Robot może zapytać o decyzję dalszego działania wymagającą zaawansowanej logiki i realizować dalszą część procesu automatycznie, według ustalonego scenariusza. Wykonanie takiej współpracy z operatorem w narzędziach testowych wymaga dodatkowego.

Podsumowując powyższe trudności z zastosowaniem narzędzi do automatyzacji testów dla celów robotyzacji – nie rekomendujemy takiego podejścia. Z naszego doświadczenia tego typu podejście sprawdza się w robotach dla systemów raportowych, w sytuacji gdy roboty są tworzone i utrzymywane przez IT.