Projekt projektowi nierówny, czyli udane i nieudane przykłady automatyzacji testów. CASE STUDY

Jeden z obszarów działalności biznesowej ForProgress to kontrola jakości. Od wielu lat realizujemy dla klientów projekty związane z testowaniem oprogramowania. Mamy doświadczenia zarówno z małych projektów, dla których testowanie i automatyzacja była czymś znaczącym, jak i bardzo dużych przedsięwzięć związanych z wdrażaniem strategicznych rozwiązań IT w organizacji. W tych drugich automatyzacja testów jest tak małym zagadnieniem, że prawie nikt go nie zauważa.

Co faktycznie daje automatyzacja i dlaczego kończy się sukcesem i wszyscy są zadowoleni? Czemu czasem jest tak, że robimy skrypty, wszystko działa ale na koniec nikt nie jest z tego zadowolony? Kiedy warto włączyć automatyzację do testowania nawet nie informując o tym kierownika projektu? Gdzie automatyzacja testów wspiera biznes w różnych działaniach, a gdzie przeszkadza?

Regresja procesów biznesowych w branży telekomunikacyjnej

Cel:

Skrócenie czasu testów regresji procesów biznesowych E2E

Problemy:

 • 15 procesów biznesowych
 • ROI dla automatyzacji (12-14 miesięcy)
 • 5 różnych technologii: SAP, WEB, JAVA, Delphi, Microsoft Visual C++
 • Brak dokumentacji procesów biznesowych
 • Zakupione wcześniej narzędzia testowe

Dostarczone możliwości:

 • Opisy procesów biznesowych
 • Strategia automatyzacji
 • Architektura automatów wraz z raportowaniem
 • Automaty dla 15 procesów
 • integracja z narzędziem do zarządzania testami

Aktualne korzyści:

 • Gotowe repozytorium automatyzacji i skrypty dla 15 procesów
 • Zintegrowane narzędzia testowe
 • Wyszkolony zespół
 • Automatyczna regresja

Projekt zakończony porażką

 • Projekt realizowany przez 6 miesięcy
 • Zarzucona automatyzacja procesów po 6 miesiącach od zakończenia naszych prac
 • Zniechęcenie do automatyzacji
 • Automatyzacja nie tego, co powoduje długie testy regresji
 • Obszar do automatyzacji to procesy po stronie administratorów

Automatyzacja regresji przelewu walutowego w bankowości indywidualnej

Cel:

Zautomatyzowanie testów regresji przelewu walutowego

Problemy:

 • Wiele rodzajów przelewów walutowych (SEPA, SWIFT)
 • 3 kanały zlecania przelewów
 • 5 rodzajów kont z różnymi opłatami za przelewy
 • Zakupione wcześniej narzędzia testowe

Dostarczone możliwości:

 • Analiza zakresu testów bazująca na macierzach ortogonalnych
 • Opisy scenariuszy testowych
 • Strategia automatyzacji
 • Architektura automatów wraz z raportowaniem
 • Automaty dla 50 scenariuszy testowych

Aktualne korzyści:

 • Macierz scenariuszy testowych
 • Gotowe repozytorium automatyzacji i skrypty
 • Wyszkolony zespół
 • Automatyczna regresja

Projekt zakończony porażką

 • Projekt realizowany przez 2 miesiące
 • Rozczarowanie niepełną regresją macierzy scenariuszy testowych
 • Brak zasobów po stronie banku do dalszego rozwijania automatyzacji
 • Rozczarowanie co do współpracy z zewnętrznymi dostawcami automatyzacji
 • Zakup dniówek a nie projektu automatyzacji

Automatyzacja w dużym projekcie testowania w branży telekomunikacyjnej

Cel:

Wykonanie testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemów współpracujących z systemem bilingowym.

Problemy:

 • Bardzo duża ilość testów do przeprowadzenia.
 • Zidentyfikowano 370 procesów biznesowych. Po etapie analizy liczba procesów wzrosła do 480.
 • 105 systemów współpracujących z systemem rozliczeniowym.
 • 22 jednostki organizacyjne realizujące procesy biznesowe.
 • Brak opisanych procesów biznesowych.
 • Bardzo mały zespół testowy liczący 4 osoby wraz z kierownikiem.
 • Wdrożone nowe narzędzie do zarządzania i automatyzacji testów.

Dostarczone możliwości:

 • Opracowanie koncepcji przygotowywania i wykonywania testów
 • Przeprowadzenie analizy procesów biznesowych i przygotowanie kompletnych scenariuszy testowych.
 • Dostosowywanie środowiska narzędziowego do potrzeb projektu.

Aktualne korzyści:

 • Wiedza o procesach biznesowych realizowanych przez organizację.
 • Dostosowanie narzędzi wspierających proces testowania do potrzeb organizacji.
 • Gotowe środowisko do wykonywania testów funkcjonalnych przez osoby z biznesu lub innych testerów.
 • Przygotowane automaty testowe dla 6 systemów.

Projekt zakończony sukcesem

 • 1 system z 65 systemów z automatycznymi testami
 • Oszczędność przynajmniej 200 godzin pracy testerów
 • Celowa automatyzacja rozwiązująca konkretny problem testerów

Automatyzacja testów a robotyzacja procesów u producenta oprogramowania wbudowanego w terminale płatnicze

Cel:

Zbudowanie robota zbierającego dane z różnych źródeł do wyliczania KPI procesu testowego i jakości oprogramowania

Problemy:

 • 8 KPI dla każdego projektu
 • 17 projektów nadzorowanych i realizowanych w Polsce
 • kilkanaście komponentów składających się na cały system działający w terminalu
 • Ręczne zbieranie danych do KPI z 3 różnych źródeł
 • Prezentacja KPI w Confluence
 • Okna serwisowe na Confluence 2 razy w roku

Dostarczone możliwości:

 • Wdrożenie ForEVO jako narzędzia robotyzacji zbierania danych
 • Zbudowanie architektury dla farmy robotów
 • Uruchomienie robotów gromadzących dane

 Aktualne korzyści:

 • Automatyczne gromadzenie danych i wyliczanie KPI
 • Odzyskanie 32 godzin pracy miesięcznie
 • Wdrożone narzędzie do RPA

 

Projekt zakończony częściową porażką

 • Część robotów wycofana z użycia po 3 miesiącach
 • Brak umiejętności utrzymywania i rozwijania robotów przez zespół klienta
 • Konieczność zmian robotów ze względu na zmiany w źródłach danych
 • Brak modułu zarządzania farmą robotów
 • Narzędzia do automatyzacji nie nadają się do robotyzacji procesów biznesowych

Podsumowując:

 • Dobra automatyzacja testów wymaga jasnego celu
 • Aby automatyzacja zadziałała, musi być wsparciem zespołu testowego, a nie jego zastąpieniem
 • Wdrożenie automatyzacji wymaga dobrej analizy problemów jakie występują w testowaniu
 • Robotyzacja procesów biznesowych i automatyzacja testów to nie to samo