Praktyki budowania oprogramowania biurowego dedykowanego do RPA

Dla każdego z naszych klientów w trakcie wdrożenia centrum kompetencji RPA przygotowujemy zestaw dobrych praktyk dotyczący tworzenia oprogramowania, które ma podlegać robotyzacji. Uzgodnienia te są za każdym razem prowadzone indywidualnie. Dzieje się tak ze względu na to, że każda organizacja posiada własny model budowania i dostarczania oprogramowania wspierającego jej działanie.

Zestaw dobrych praktyk to ustalone wspólnie z zespołem RPA i zespołem IT wytyczne opisane w dokumencie uzgadniające między innymi:

  • standardy nazewnictwa kontrolek w systemie
  • standardy przeprowadzania refaktoringu kodu
  • standardy wprowadzania zmian w interfejsie użytkownika systemu
  • uzgodnienia metod dostępowych do systemów objętych robotyzacją

Zestaw dobrych praktyk jest wypracowywany zarówno z wewnętrznym działem IT jak również z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań informatycznych.