Organizacja środowiska pracy RPA

W świecie robi się coraz głośniej o robotyzacji procesów biznesowych. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że jest ona niezwykłym ułatwieniem życia pracowników, których cenny czas zajmowany był przez wykonywanie żmudnych i powtarzalnych czynności.

Jak do wszystkiego, tak i do RPA trzeba podejść z głową. Nie ma jednego, uniwersalnego schematu wdrożenia i uruchomienia robotyzacji w organizacji. Poniżej przedstawię kilka koncepcji realizacji robotyzacji, jakie do tej pory mieliśmy okazję wykonać dla naszych klientów.

  • Dedykowane centrum kompetencji RPA, gdzie odpowiednie osoby zajmują się tworzeniem i utrzymywaniem robotów. Osoby te tworzą roboty dla różnych działów merytorycznych organizacji oraz są niezależne od nich i od IT. Centrum pracuje na środowisku produkcyjnym robotyzowanych systemów, gdzie tworzy i uruchamia roboty.
  • Dedykowane centrum kompetencji RPA działające analogicznie jak w punkcie powyżej, ale z przygotowywaniem robotów na środowisku testowym systemów (np. środowisko UAT, PREPROD) i uruchamianiem gotowych robotów na produkcji.
  • Dedykowana grupa ludzi do RPA po stronie IT, tworząca i utrzymująca roboty na potrzeby biznesowe. Pracują na środowiskach testowych robotyzowanych systemów, a gotowe roboty uruchamiają na produkcji.
  • Grupa osób po stronie biznesowej w każdym dziale, tworząca roboty i uruchamiająca je według własnych potrzeb. Grupa ta, jest wspierana przez IT w zakresie organizacji infrastruktury dla robotów (maszyny do zarządzania robotami, maszyny do tworzenia robotów, zarządzanie licencjami itp). Często roboty są tworzone na stacjach roboczych osób z biznesu, bezpośrednio na środowiskach produkcyjnych. Uruchomienie robotów i ich nadzorowanie jest w gestii osób z biznesu.
  • Grupa osób po stronie biznesowej w każdym dziale działająca tak jak w punkcie powyżej jednakże nadzorowana przez 2-3 ekspertów wewnętrznych od RPA. W takim modelu istnieje centralne repozytorium robotów, do którego dodawane są roboty tworzone lokalnie do cyklicznego uruchamiania. Centralne repozytorium jest zarządzane przez ekspertów. Roboty są utrzymywane i rozwijane siłami osób z biznesu.
  • Niezależne osoby po stronie biznesowej samodzielnie tworzące i uruchamiające roboty według własnych potrzeb. Biznes tworzy roboty i utrzymuje je bezpośrednio na środowiskach produkcyjnych i nie jest wymagane żadne środowisko testowe dla RPA. W tym modelu IT nie jest zaangażowane w RPA.
  • Robotyzacja wdrożona po stronie biznesowej stworzona przez zewnętrznych ekspertów RPA. W tym modelu narzędzie RPA jest wdrożone na stanowiskach pracy osób z biznesu, ale roboty stworzone zostały do określonych procesów biznesowych przez zewnętrzną firmę. Bieżącym uruchamianiem, nadzorowaniem, utrzymaniem i dostosowywaniem robotów do małych zmian na systemach zajmuje się biznes. Poważniejsze zmiany oraz tworzenie nowych robotów jest realizowane przez zewnętrznych ekspertów.

Większość powyższych modeli zbudowania robotyzacji wymaga posiadania środowiska do budowania robotów oraz osobnego środowiska do uruchamiania gotowych robotów.

Każdorazowe wdrożenie przez nas robotyzacji, polega na wybraniu optymalnego modelu pracy z RPA oraz dobraniu narzędzia i licencji do organizacji.

Zainteresował Cię ten artykuł i chciałbyś dowiedzieć się więcej o RPA? Zapraszamy do kontaktu.