Badanie wydajności

Badanie wydajności

Analiza środowisk
Potrafimy wykonać analizy rozwiązań pod kątem zakładanej wydajności oraz zgłoszonych wymagań, także w wersji skalowalnej na przyszłe wydania i planowany rozwój.
Budowa centrum kompetencji
Najlepiej działający system bez spełnienia kryterium oczekiwanej wydajności niesie wymierne ryzyko podczas użytkowania. Pomagamy w zdefiniowaniu wymagań wydajnościowych, doradzamy, w jaki sposób je zweryfikować, także budujemy gotowe monitory do konkretnych wskaźników i obciążeń.
Szkolimy oraz prowadzimy coaching zespołów testów niefunkcjonalnych.
Szkolenia narzędziowe
Prowadzimy sesje szkoleniowe z budowania kompetencji do badania jakości oraz z open source’owego Apache JMeter.
Dlaczego ForProgress?
Oferujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości Klientów, działamy elastycznie i ze zrozumieniem potrzeb biznesowych. Doradzamy i szkolimy, jesteśmy technologicznym partnerem w obszarze szeroko rozumianej kontroli jakości.

Kontakt z nami