Automatyzacja testów

Automatyzacja testów – optymalizacja w służbie jakości

Decyzja o automatyzacji
Dostarczymy wiedzy pochodzącej z wieloletniego doświadczenia, która pomoże w analizie sytuacji w środowisku Firmy oraz podjęciu decyzji o automatyzacji.
Korzyści z automatyzacji
  • Ograniczenie manualnego, czasochłonnego testowania powtarzalnych akcji systemu.
  • Skrócenie czasu trwania testów regresji.
  • Możliwość zwiększenia zakresu testów (wiele środowisk, przeglądarek, konfiguracji, w tym czasu uruchamiania jednocześnie).
  • Automatyzacja weryfikacji danych testowych.
W jaki sposób działamy?
Wspólnie z klientem ustalamy zakres funkcjonalny obszaru przeznaczonego do automatyzacji, dobieramy technologię i narzędzia, przedstawiamy kosztorys na osi czasu i przewidywany czas zwrotu z inwestycji.
Narzędzia
Posiadamy doświadczenie w pracy z narzędziami klasy open source oraz komercyjnych: Selenium WebDriver, Sikulix, Appium, Micro Focus Unified Functional Testing, Robot Framework, Katalon Studio, SOAPUI, Postman

Jesteśmy partnerem

Dlaczego ForProgress?
Oferujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości Klientów, działamy elastycznie i ze zrozumieniem potrzeb biznesowych. Doradzamy i szkolimy, jesteśmy technologicznym partnerem w obszarze szeroko rozumianej kontroli jakości.

Zapraszamy do kontaktu