AB

Wiemy jak przełożyć potrzeby biznesowe na wymagania na oprogramowanie wspierające biznes

Rozumiemy język biznesowy i potrafimy przetłumaczyć go na język programistów

Skutecznie i efektywnie opisujemy wymagania na rozwiązania IT

Efektywnie zarządzamy zmianami w wymaganiach

Doradztwo

Budujemy działy / zespoły analityków biznesowych
i systemowych w organizacji

Uzgadniamy zasady współpracy analityków
z pozostałymi zespołami w IT

Podnosimy efektywność pracy analityków biznesowych

Usprawniamy komunikację biznes-IT

Wdrażamy metodyki i procesy

Dostosowujemy narzędzia do potrzeb organizacji
i procesów

Wprowadzamy narzędzia i metody realizacji analizy wpływu

Realizacja

Dostarczamy usługę analizy biznesowej i systemowej
z pełnym przejęciem odpowiedzialności za powstałe produkty

W imieniu klienta opisujemy potrzeby biznesowe
i wynikające z nich wymagania na rozwiązanie informatyczne

Opracowujemy Specyfikacje Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) lub Opisy Przedmiotu Zamówienia
(OPZ) stanowiące integralną część postępowań
przetargowych czy zapytań ofertowych

Skutecznie komunikujemy biznes z dostawcami
oprogramowania

Zarządzamy zmianami w specyfikacji wymagań

Uzupełniamy zespoły analityków klienta

Szkolenia

Interesują Cię szkolenia z obszaru analizy biznesowej?

Sprawdź naszą ofertę!

Jeżeli nie znalazłeś w nim interesującego Cię szkolenia, skontaktuj się z nami.