Co robi analityk biznesowy w RPA?

Co robi analityk biznesowy w RPA?

Analityk biznesowy – rola nie do zastąpienia w projekcie informatycznym wtedy kiedy świat biznesu i oczekiwaną przez niego wizję zmiany w najlepszy możliwy sposób trzeba przetłumaczyć na język zrozumiały dla programistów-wykonawców, którzy tę rzeczywistość wprowadzą w życie.

Dobrze aby przedsięwzięcia, które planują albo realizują zmiany z wykorzystaniem oprogramowania klasy RPA, zwłaszcza takie, które przewidują perspektywę kolejnych usprawnień, przewidziały etap analizy i rolę analityka w swoim zakresie. Trafnie zadane pytania, cierpliwość w poznawaniu rzeczywistości i jej meandrów, przy tym posiadana wiedza o możliwościach narzędzi RPA – to dobry kierunek do dojrzałej robotyzacji w organizacji.

Żródło: UIPath Academy – Business Analyst Training. Lesson 2

Co robi analityk biznesowy w projekcie RPA:

Etap przygotowania  – kompletuje opisy procesów takie, jakimi są (AS IS), wstępnie ocenia możliwości automatyzacji dla opisanych procesów, kompletuje pojawiające się wymagania biznesowe, w szczególności pod kątem ustalenia warunków wejścia i wyjścia, odstępstw dla przebiegu procesu przewidzianego do zautomatyzowania. Korzysta przy tym z wiedzy osób z organizacji: interesariuszy, osób decyzyjnych i wskazanych przez nich źródeł wiedzy.

Etap projektowania rozwiązania – uzgadnia priorytety biznesowe dla przyszłych prac i potwierdza je z właścicielem biznesowym/sponsorem, przygotowuje scenariusze dla przyszłych testów procesów.

Etap implementacji robota – ocenia zmiany, które pojawiły się podczas implementacji, a różnią się od opisu procesu, analizuje poprawność implementacji zmian na poprawność przebiegu całego procesu biznesowego.

Testy rozwiązania RPA – zarządza testowaniem zmienionego rozwiązania oraz zebranymi wynikami testów, uzgadnia możliwość oraz warunki wdrożenia docelowego rozwiązania (TO BE).

Stabilizacja rozwiązania RPA – przygotowuje warunki rozwiązania do wdrożenia, ustala oraz wykazuje poprzez różnicę pomiędzy mierzalnymi wartościami wskaźników procesu AS IS, a wartościami uzyskanymi dla procesu TO BE – uzyskane korzyści – w postaci uzyskanego czasu lub liczby popełnionych błędów. Przygotowuje podsumowania prac w projekcie w postaci Lessons Learned przy współpracy Zespołu projektowego.

Etap ciągłego usprawniania nowego procesu – rekomenduje nowe obszary do objęcia robotyzacją na podstawie uzyskanych wyników wskaźników w rozwiązaniu TO BE i na podstawie rosnącego poziomu wiedzy o procesie, udział w zarządzaniu pojawiającymi się wnioskami o zmianę.

Robotyzacja procesów biznesowych w założeniu przebiega blisko szeroko rozumianego Biznesu i jego codziennych działań operacyjnych, działań które generują zarówno koszty jak i przychody, przekładające się na wynik finansowy firmy. Procesy biznesowe zaopiekowane przez dobrze wykonywane analizy mogą być stale i mądrze zastępowane przez kolejne rozwiązania z wykorzystaniem RPA, niekoniecznie w postaci zwolnień pracowników. Chodzi m.in. o taki rozkład nakładów pracy, który będzie nie tylko bardziej efektywny, ale i satysfakcjonujący zarówno dla pracowników jak i właścicieli firm.

Idea Robotic Process Automation z takiego dążenia m.in. czerpie swoje źródło.

Opublikuj w:
Anna Chacińska

Od dziesięciu lat pracuję jako koordynator projektów testowych o różnym stopniu złożoności i dla wielu branż. Udało mi się zebrać doświadczenie zarówno w firmach sektora telekomunikacyjnego, instytucjach finansowych oraz sektorze publicznym, pracując zarówno w metodykach klasycznych jak i zwinnych, w środowisku polskim oraz międzynarodowym. Zdobytą wiedzę praktyczną potwierdziłam certyfikatem ISTQB Test Manager. W kolejnych projektach w szczególności cenię sobie możliwość zdobycia nowej wiedzy, nie tylko branżowej, oraz pracę w Zespołach, w których budowaniu uczestniczę. Prywatnie chętnie podróżuję na dwóch kółkach, zgłębiam tajniki świata roślin oraz metod diagnozy talentów.

Zostaw komentarz!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *