Co robi analityk biznesowy w RPA?

Co robi analityk biznesowy w RPA?

Analityk biznesowy – rola nie do zastąpienia w projekcie informatycznym wtedy kiedy świat biznesu i oczekiwaną przez niego wizję zmiany w najlepszy możliwy sposób trzeba przetłumaczyć na język zrozumiały dla programistów-wykonawców, którzy tę rzeczywistość wprowadzą w życie.

Dobrze aby przedsięwzięcia, które planują albo realizują zmiany z wykorzystaniem oprogramowania klasy RPA, zwłaszcza takie, które przewidują perspektywę kolejnych usprawnień, przewidziały etap analizy i rolę analityka w swoim zakresie. Trafnie zadane pytania, cierpliwość w poznawaniu rzeczywistości i jej meandrów, przy tym posiadana wiedza o możliwościach narzędzi RPA – to dobry kierunek do dojrzałej robotyzacji w organizacji.

Żródło: UIPath Academy – Business Analyst Training. Lesson 2

Co robi analityk biznesowy w projekcie RPA:

Etap przygotowania  – kompletuje opisy procesów takie, jakimi są (AS IS), wstępnie ocenia możliwości automatyzacji dla opisanych procesów, kompletuje pojawiające się wymagania biznesowe, w szczególności pod kątem ustalenia warunków wejścia i wyjścia, odstępstw dla przebiegu procesu przewidzianego do zautomatyzowania. Korzysta przy tym z wiedzy osób z organizacji: interesariuszy, osób decyzyjnych i wskazanych przez nich źródeł wiedzy.

Etap projektowania rozwiązania – uzgadnia priorytety biznesowe dla przyszłych prac i potwierdza je z właścicielem biznesowym/sponsorem, przygotowuje scenariusze dla przyszłych testów procesów.

Etap implementacji robota – ocenia zmiany, które pojawiły się podczas implementacji, a różnią się od opisu procesu, analizuje poprawność implementacji zmian na poprawność przebiegu całego procesu biznesowego.

Testy rozwiązania RPA – zarządza testowaniem zmienionego rozwiązania oraz zebranymi wynikami testów, uzgadnia możliwość oraz warunki wdrożenia docelowego rozwiązania (TO BE).

Stabilizacja rozwiązania RPA – przygotowuje warunki rozwiązania do wdrożenia, ustala oraz wykazuje poprzez różnicę pomiędzy mierzalnymi wartościami wskaźników procesu AS IS, a wartościami uzyskanymi dla procesu TO BE – uzyskane korzyści – w postaci uzyskanego czasu lub liczby popełnionych błędów. Przygotowuje podsumowania prac w projekcie w postaci Lessons Learned przy współpracy Zespołu projektowego.

Etap ciągłego usprawniania nowego procesu – rekomenduje nowe obszary do objęcia robotyzacją na podstawie uzyskanych wyników wskaźników w rozwiązaniu TO BE i na podstawie rosnącego poziomu wiedzy o procesie, udział w zarządzaniu pojawiającymi się wnioskami o zmianę.

Robotyzacja procesów biznesowych w założeniu przebiega blisko szeroko rozumianego Biznesu i jego codziennych działań operacyjnych, działań które generują zarówno koszty jak i przychody, przekładające się na wynik finansowy firmy. Procesy biznesowe zaopiekowane przez dobrze wykonywane analizy mogą być stale i mądrze zastępowane przez kolejne rozwiązania z wykorzystaniem RPA, niekoniecznie w postaci zwolnień pracowników. Chodzi m.in. o taki rozkład nakładów pracy, który będzie nie tylko bardziej efektywny, ale i satysfakcjonujący zarówno dla pracowników jak i właścicieli firm.

Idea Robotic Process Automation z takiego dążenia m.in. czerpie swoje źródło.

Opublikuj w:
Anna Chacińska

Od dziesięciu lat pracuję jako koordynator projektów testowych o różnym stopniu złożoności i dla wielu branż. Udało mi się zebrać doświadczenie zarówno w firmach sektora telekomunikacyjnego, instytucjach finansowych oraz sektorze publicznym, pracując zarówno w metodykach klasycznych jak i zwinnych, w środowisku polskim oraz międzynarodowym. Zdobytą wiedzę praktyczną potwierdziłam certyfikatem ISTQB Test Manager. W kolejnych projektach w szczególności cenię sobie możliwość zdobycia nowej wiedzy, nie tylko branżowej, oraz pracę w Zespołach, w których budowaniu uczestniczę. Prywatnie chętnie podróżuję na dwóch kółkach, zgłębiam tajniki świata roślin oraz metod diagnozy talentów.

Zostaw komentarz!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *