Robotic Process Automation – role w zespole i zabezpieczenia robota

Role w zespole

Sposób organizacji i kompetencji w ramach wdrożenia technologii RPA jest zależny od tego jak ta technologia będzie wykorzystywana w firmie oraz jak będzie zbudowane centrum kompetencji RPA. 

Minimalny zestaw ról konieczny do poprawnego funkcjonowania RPA to:

  • Analityk określający procesy biznesowe do robotyzacji
  • RPA deweloper tworzący roboty
  • Decydent określający czy robotyzacja danego procesu ma być zrealizowana czy nie. 
  • Nadzorca robotów uruchamiający gotowe roboty i kontrolujący ich działanie.
  • Administrator środowiska utrzymujący środowisko pracy narzędzi RPA

Wszystkie te role mogą być pełnione przez osoby z biznesu, przez osoby z IT lub częściowo przez IT (Administrator środowiska) i przez biznes (pozostałe role).

Zabezpieczenia robota

Przygotowanie niezawodnego robota wymaga uwzględnienia różnych sytuacji wyjątkowych jakie mogą się dziać podczas jego pracy. Głównym elementem zabezpieczenia robota podczas jego działania jest ustalenie jak w sytuacji wyjątkowej zachowałby się operator systemu wykonujący ten proces biznesowy. Określoną akcję przygotowujemy w robocie i uzależniamy ją od wystąpienia wyjątkowej sytuacji. Możemy ustawić domyślne akcje dla sytuacji niespodziewanych typu:

  • wykonaj ponownie proces od początku
  • wykonaj proces x razy
  • zrestartuj system na którym działasz
  • wyślij powiadomienie do osoby o określonej treści z informacją o niemożliwości działania

Powyższe działania są przykładowymi najczęściej stosowanymi akcjami jakie ustalamy w celu zabezpieczenia poprawnego działania robotów. 

Opublikuj w:
Piotr Ślęzak

Jestem ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT. W swojej karierze założyłem takie organizacje jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, CORRSE, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę.Od zawsze kieruję się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie. W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.Doradzałem firmom z całego świata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego. Regularnie występuję na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.Pisuję do takich czasopism jak Computerworld i QUALE.

Zostaw komentarz!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *