Projekt projektowi nierówny, czyli udane i nieudane przykłady automatyzacji testów. CASE STUDY

Projekt projektowi nierówny, czyli udane i nieudane przykłady automatyzacji testów. CASE STUDY

Jeden z obszarów działalności biznesowej ForProgress to KONTROLA JAKOŚCI. Od wielu lat realizujemy dla klientów projekty związane z testowaniem oprogramowania. Mamy doświadczenia zarówno z małych projektów, dla których testowanie i automatyzacja była czymś znaczącym, jak i bardzo dużych przedsięwzięć związanych z wdrażaniem strategicznych rozwiązań IT w organizacji. W tych drugich automatyzacja testów jest tak małym zagadnieniem, że prawie nikt go nie zauważa.

Co faktycznie daje automatyzacja i dlaczego kończy się sukcesem i wszyscy są zadowoleni? Czemu czasem jest tak, że robimy skrypty, wszystko działa ale na koniec nikt nie jest z tego zadowolony? Kiedy warto włączyć automatyzację do testowania nawet nie informując o tym kierownika projektu? Gdzie automatyzacja testów wspiera biznes w różnych działaniach, a gdzie przeszkadza?

REGRESJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

CEL: Skrócenie czasu testów regresji procesów biznesowych E2E

Problemy:

 • 15 procesów biznesowych
 • ROI dla automatyzacji (12-14 miesięcy)
 • 5 różnych technologii: SAP, WEB, JAVA, Delphi, Microsoft Visual C++
 • Brak dokumentacji procesów biznesowych
 • Zakupione wcześniej narzędzia testowe

Dostarczone możliwości:

 • Opisy procesów biznesowych
 • Strategia automatyzacji
 • Architektura automatów wraz z raportowaniem
 • Automaty dla 15 procesów
 • integracja z narzędziem do zarządzania testami

Aktualne korzyści:

 • Gotowe repozytorium automatyzacji i skrypty dla 15 procesów
 • Zintegrowane narzędzia testowe
 • Wyszkolony zespół
 • Automatyczna regresja

Projekt zakończony porażką

 • Projekt realizowany przez 6 miesięcy
 • Zarzucona automatyzacja procesów po 6 miesiącach od zakończenia naszych prac
 • Zniechęcenie do automatyzacji
 • Automatyzacja nie tego, co powoduje długie testy regresji
 • Obszar do automatyzacji to procesy po stronie administratorów

AUTOMATYZACJA REGRESJI PRZELEWU WALUTOWEGO W BANKOWOŚCI INDYWIDUALNEJ

CEL: Zautomatyzowanie testów regresji przelewu walutowego

Problemy:

 • Wiele rodzajów przelewów walutowych (SEPA, SWIFT)
 • 3 kanały zlecania przelewów
 • 5 rodzajów kont z różnymi opłatami za przelewy
 • Zakupione wcześniej narzędzia testowe

Dostarczone możliwości:

 • Analiza zakresu testów bazująca na macierzach ortogonalnych
 • Opisy scenariuszy testowych
 • Strategia automatyzacji
 • Architektura automatów wraz z raportowaniem
 • Automaty dla 50 scenariuszy testowych

Aktualne korzyści:

 • Macierz scenariuszy testowych
 • Gotowe repozytorium automatyzacji i skrypty
 • Wyszkolony zespół
 • Automatyczna regresja

Projekt zakończony porażką

 • Projekt realizowany przez 2 miesiące
 • Rozczarowanie niepełną regresją macierzy scenariuszy testowych
 • Brak zasobów po stronie banku do dalszego rozwijania automatyzacji
 • Rozczarowanie co do współpracy z zewnętrznymi dostawcami automatyzacji
 • Zakup dniówek a nie projektu automatyzacji

AUTOMATYZACJA W DUŻYM PROJEKCIE TESTOWANIA W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

CEL: Wykonanie testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemów współpracujących z systemem bilingowym.

Problemy:

 • Bardzo duża ilość testów do przeprowadzenia.
 • Zidentyfikowano 370 procesów biznesowych. Po etapie analizy liczba procesów wzrosła do 480.
 • 105 systemów współpracujących z systemem rozliczeniowym.
 • 22 jednostki organizacyjne realizujące procesy biznesowe.
 • Brak opisanych procesów biznesowych.
 • Bardzo mały zespół testowy liczący 4 osoby wraz z kierownikiem.
 • Wdrożone nowe narzędzie do zarządzania i automatyzacji testów.

Dostarczone możliwości:

 • Opracowanie koncepcji przygotowywania i wykonywania testów
 • Przeprowadzenie analizy procesów biznesowych i przygotowanie kompletnych scenariuszy testowych.
 • Dostosowywanie środowiska narzędziowego do potrzeb projektu.

Aktualne korzyści:

 • Wiedza o procesach biznesowych realizowanych przez organizację.
 • Dostosowanie narzędzi wspierających proces testowania do potrzeb organizacji.
 • Gotowe środowisko do wykonywania testów funkcjonalnych przez osoby z biznesu lub innych testerów.
 • Przygotowane automaty testowe dla 6 systemów.

Projekt zakończony sukcesem:

 • 1 system z 65 systemów z automatycznymi testami
 • Oszczędność przynajmniej 200 godzin pracy testerów
 • Celowa automatyzacja rozwiązująca konkretny problem testerów

AUTOMATYZACJA TESTÓW A ROBOTYZACJA PROCESÓW U PRODUCENTA OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO W TERMINALE PŁATNICZE

CEL: Zbudowanie robota zbierającego dane z różnych źródeł do wyliczania KPI procesu testowego i jakości oprogramowania

Problemy:

 • 8 KPI dla każdego projektu
 • 17 projektów nadzorowanych i realizowanych w Polsce
 • kilkanaście komponentów składających się na cały system działający w terminalu
 • Ręczne zbieranie danych do KPI z 3 różnych źródeł
 • Prezentacja KPI w Confluence
 • Okna serwisowe na Confluence 2 razy w roku

Dostarczone możliwości:

 • Wdrożenie ForEVO jako narzędzia robotyzacji zbierania danych
 • Zbudowanie architektury dla farmy robotów
 • Uruchomienie robotów gromadzących dane

Aktualne korzyści:

 • Automatyczne gromadzenie danych i wyliczanie KPI
 • Odzyskanie 32 godzin pracy miesięcznie
 • Wdrożone narzędzie do RPA

Projekt zakończony częściową porażką

 • Część robotów wycofana z użycia po 3 miesiącach
 • Brak umiejętności utrzymywania i rozwijania robotów przez zespół klienta
 • Konieczność zmian robotów ze względu na zmiany w źródłach danych
 • Brak modułu zarządzania farmą robotów
 • Narzędzia do automatyzacji nie nadają się do robotyzacji procesów biznesowych

Podsumowując:

 • Dobra automatyzacja testów wymaga jasnego celu
 • Aby automatyzacja zadziałała, musi być wsparciem zespołu testowego, a nie jego zastąpieniem
 • Wdrożenie automatyzacji wymaga dobrej analizy problemów jakie występują w testowaniu
 • Robotyzacja procesów biznesowych i automatyzacja testów to nie to samo
Opublikuj w:
Piotr Ślęzak

Jestem ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT. W swojej karierze założyłem takie organizacje jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, CORRSE, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę.Od zawsze kieruję się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie. W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.Doradzałem firmom z całego świata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego. Regularnie występuję na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.Pisuję do takich czasopism jak Computerworld i QUALE.

Zostaw komentarz!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *