Analiza
Biznesowa

Czynny i efektywny udział w projektach wytwarzania
oprogramowania od etapu analizy biznesowej. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu pozyskanemu podczas
realizacji przedsięwzięć w organizacjach wielu branży
świadczenie wsparcia w rozwiązywaniu problemów
na styku Biznesu i IT.

Robotyzacja Procesów
Biznesowych

Robotyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation) jest automatyzacją złożonych, rozbudowanych i powtarzalnych procesów biznesowych gdzie programowe roboty (nie fizyczne maszyny) zastępują ludzi przy ich realizacji. Korzyści to znaczące podniesienie efektywności organizacji oraz redukcja kosztów realizacji procesów biznesowych. Stosujemy sztuczną inteligencję, uwalniamy ludzi do bardziej kreatywnej pracy, zmniejszamy liczbę osób koniecznych do realizacji żmudnych i powtarzalnych prac codziennej działalności firmy…

Kontrola
Jakości

Wyniesienie zarządzania jakością ponad etap realizacji
testów jako wyznawane i stosowane podejście zarówno
w projektach wytwórczych jak i doradczych.
Gwarantowana jakość dostarczanych produktów,
realizowanych z zastosowaniem obowiązujących
norm i standardów.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy doradcami, kreatorami i architektami rozwiązań oraz wychodzimy z nimi w kierunku biznesu tak, aby technologia wspierała przedsiębiorstwa w realizacji celów. Układamy współpracę na linii biznes-IT, gdyż rozumiemy ich potrzeby. Proponujemy jak z jeden plus jeden uczynić więcej niż dwa!

Działamy zespołowo. Każdy może mieć pomysł i zaproponować adekwatne rozwiązanie. To zwiększa naszą wydajność, zapewnia synergię doświadczeń a fakt, iż lubimy ze sobą pracować zwiększa naszą skuteczność i wpływa na dobrą atmosferę.

137

udanych projektów

40

zadowolonych klientów

50

warsztatów

42

certyfikaty

Partnerzy: